systemy informatyczne GSM/SMS
systemy raportowania

Możliwości midletu GeMailMidlet GeMail umożliwia:

 • automatyczne informowanie o nadejściu poczty (od wersji 4.1 - push e-mail) - obecnie nieaktualne,
 • obsługę kilku kont pocztowych, z których chcemy odbierać i wysyłać e-mail'e,
 • dodawanie, usuwanie lub edycję wcześniej zdefiniowanych "skrzynek" pocztowych,

 • wielojęzykowość(polski, angielski),
 • obsługę książki adresów,

 • nadanie indywidualnej nazwy każdej skrzynce pocztowej i zapamiętania jej parametrów w telefonie komórkowym,
 • odbiór e-mail'i ze wskazanego konta pocztowego,
 • odczyt poczty w trybie offline (od wersji 3.0),
 • wysłanie odpowiedzi do nadawcy lub wszystkich osób, do których ten mail być wysłany (ang. reply i reply all),
 • przesłanie wskazanego e-mail'a wraz z załącznikami do innej osoby (ang. forward),
 • usunięcie wybranego e-mail'a z serwera poczty (ang. delete)- obecnie opcja nieaktywna do odwołania,
 • wysłanie e-maila z jednej ze zdefiniowanych skrzynek pocztowych,
 • obsługę załączników typu *.doc, *.pdf, *.xls, *.txt, *.log,*.rtf,
 • obsługę załączników typu *.jpg, *.gif i *.png (wyświetlenie ich na ekranie w rozmiarze dopasowanym do ekranu telefonu),
 • obsługę formatu *.html (wyświetlenie treści HTML jako tekstu),
 • konfigurację ilości odbieranych e-mail'i, rozmiaru maksymalnego pojedynczego listu oraz rozmiaru maksymalnego załącznika graficznego,
 • filtrację poczty przy użyciu filtru antyspamowego.
 • Last modified: 2012-01-24, 09:37

  Copyright © 2006 GeMail

  powered by phpSQLiteCMS