systemy informatyczne GSM/SMS
systemy raportowania

Możliwości midletu GeNiusy


Midlet GeNiusy umożliwia:

 • zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbierać informacje,
 • wielojęzykowość (polski, angielski),
 • dodawanie, usuwanie lub edycję wcześniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,
 • odbiór wątków ze wskazanej grupy dyskusyjnej,
 • odbiór odpowiedzi dotyczących wybranego wątku głównego i ich prezentacja w postaci struktury "drzewiastej",
 • wysłanie odpowiedzi do autora dowolnego wątku,
 • wysłanie nowej wiadomości (wątku) do wybranej grupy dyskusyjnej,
 • buforowanie odebranych wątków w pamięci urządzenia,
 • konfigurację ilości odbieranych wątków, rozmiaru maksymalnego pojedynczego wątku oraz rozmiaru bufora wątków
 • Last modified: 2010-07-22, 13:12

  Copyright © 2006 GeMail

  powered by phpSQLiteCMS