systemy informatyczne GSM/SMS
systemy raportowania

Możliwości midletu GeRSSMidlet GeRSS umożliwia:

 • wielojązykowość (polski, angielski),
 • dodawanie, usuwanie lub edycję kanałów RSS,
 • odbiór wątków ze wskazanego kanału RSS,
 • obsługę katalogu kanałów RSS,
 • buforowanie odebranych wątków w pamięci urządzenia mobilnego,
 • konfigurację ilości odbieranych wątków , rozmiaru maksymalnego pojedynczego wątku oraz rozmiaru bufora wątków.
 • Last modified: 2010-07-22, 13:18

  Copyright © 2006 GeMail

  powered by phpSQLiteCMS