systemy informatyczne GSM/SMS
systemy raportowania

MultiwriterTych, którzy zajmują się bazami danych nie trzeba przekonywać do tego jak ważne jest zapisywanie w sposób bezpieczny tzw. logów logicznych. Niektóre systemy bazodanowe, np. Oracle, rozwiązują ten problem poprzez zapis logów w dwóch oddzielnych plikach. Pliki te powinny być umieszczone na osobnych filesystemach i osobnych dyskach. W przypadku awarii jednego dysku kopia jest dostępna na dysku drugim. Niestety nie wszystkie systemy bazodanowe dają taką… możliwość. Co wówczas? Z pomocą mogą przyjść tzw. nazwane potoki, ale rozwiązanie to jest niewygodne i może prowadzić do różnych niepotrzebnych problemów. Ze względu na fakt, iż spora część systemów bazodanowych pozwala na zapis logów na taśmę magnetyczną (streamer) można by pokusić się o napisanie prostego driver'a, który symulowałby pracę streamer'a. Driver zapisywałby dane na taśmę oraz do pliku lub np. dwu plików. I tak oto zrodził się pomysł multiwritera.


Podstawowe założenia:

 • wirtualna taśma powinna być dostępna tak jak rzeczywista, a więc poprzez /dev/ (np. /dev/wmul),
 • wirtualne urządzenie powinno umożliwiać zapis do trzech urządzeń fizycznych, np. 2 plików i 1 streamera fizycznego (np. DDS, DLT lub LTO),
 • stan wirtualnego urządzenia powinno dać się monitorować (np. poprzez obsługę w filesystemie /proc).

  Dostępność:

  Obecnie driver jest dostępny dla jądra w wersji 2.4 i 2.6. Jeżeli ktoś potrzebuje dirver na już, to niech pisze do mnie (adres podany tutaj), a prześlę źródła drivera mailem.

  Przykładowe zestosowania:

 • zapis logów logicznych systemów bazodanowych,
 • możliwość wykorzystania jako urządzenia backapującego, w przypadku gdy chcemy stworzyć backup na taśmie i w pliku np. w filesystemie zdalnym,
 • możliwość wykorzystania driver'a do budowy systemu typu "wirtualna biblioteka taśmowa" (VTL).

  Przykładowe konfiguracje:

 • konfiguracja zapisu do pliku i na taśmę:
  insmod wmul.o dev1=/dev/nst0 dev2=/backup/tasma1.wmul
  (zapis będzie realizowany na taśmę magnetyczną i do pliku)
  tar cvf /dev/wmul /etc /home /usr
 • konfiguracja zapisu do pliku zdalnego filesystemu i na taśmę:
  insmod wmul.o dev1=/dev/nst0 dev2=/nfs/backup/tasma1.wmul
  (zapis będzie realizowany na taśmę magnetycznę i do pliku w filesystemie zdalnym NFS)
  tar cvf /dev/wmul /etc /home /usr
 • konfiguracja zapisu do 3 plików (jeden w filesystemie zdalnym):
  insmod wmul.o dev1=/backup1/tasma1.wmul dev2=/backup2/tasma1.wmul dev3=/nfs/backup/tasma1.wmul
  (zapis będzie realizowany do trzech plików, w tym jednego w filesystemie zdalnym NFS)
  tar cvf /dev/wmul /etc /home /usr
 • Last modified: 2010-10-29, 07:05

  Copyright © 2006 GeMail

  powered by phpSQLiteCMS