systemy informatyczne GSM/SMS
systemy raportowania

ServerSKP - serwer pomiarowo-transakcyjny

To oprogramowanie powstawało na konkretne zamówienie. Zleceniodawca chciał realizować sterowanie urządzeniami typu czujniki poprzez sieć IP (przy użyciu konwertetów IP-RS232). W założeniu serwer miał realizować:


 • możliwość zdefiniowania dowolnej liczby czujników,
 • cykliczne "odpytywanie" czujników o ich stan,
 • zapisywanie zmian w dowolnej bazie danych, np. mysql,
 • sterowanie urządzeniemi poprzez zapis komend w bazie danych i automatyczne przesyłanie ich do urządzenia.

  Po zrealizowaniu zamówienia okazało się, że serwer znakomicie spełnia się również w roli systemu transakcyjnego oraz oprogramowania służącego do synchronizacji danych.  Przykładowe zastosowania:

 • cyklicznie odczytywania danych z bazy zdalnej (np. sklepu internetowego) i zapis przekazanych danych do bazy lokalnej (np. systemu fakturującego),
 • przesyłanie danych między bazami danych ze zwiększonym bezpieczeństwem przesyłu (wielokorotne próby przekazania danych, odbudowa połączenia sieciowego, itp.)
 • przekazywanie danych z baz rozproszonych do bazy centralnej,
 • wymiana danych między bazami różnego typu (np. Oracle -> DB2).

 • Last modified: 2010-07-23, 10:22

  Copyright © 2006 GeMail

  powered by phpSQLiteCMS