systemy informatyczne GSM/SMS
systemy raportowania

Urlop dla mobilnychSystem ten został przygotowany dla firmy posiadającej sporą liczbę pracowników terenowych. Papierowa forma przekazywania wniosków urlopowych doprowadzała często do sytuacji, w której centrala nie była w stanie odpowiednio szybko reagować na spływające często z dużym opóźnieniem wnioski urlopowe. Aby poprawić tą systuację postanowiono przyjmować wnioski drogą SMSową. Pracownik chcąc zgłosić chęć otrzymania urlopu wysyła odpowiedniwego SMSa na wskazany przez pracodawcę numer telefonu. SMS jest automatycznie zapisywany w bazie danych i poddawany analizie składniowej. W przypadku stwierdzienia poprawnego formatu SMSa system sprawdza, czy numer telefonu, z którego wysłano SMSa, jest przypisany do numeru telefonu pracownika (element treści SMSa) - jeżli tak, to system weryfikuje czy pracownikowi przysługuje taka ilość dni urlopowych. Po spełnieniu tychże wymogów o złożonym wniosku urlopowym również drogą SMSową informowany jest przełożony wnioskującego pracownika. Przełożony SMSem odpowiedniej treści może odrzucić wniosek bądź go zatwierdzić. Do systemu mają dostęp oczywiście pracownicy Departamentu Personalnego, którzy mogą na bieżąco kontrolować spływające wnioski. System ten sprzężony jest z systemem kadrowym firmy, dzięki czemu spływające wnioski po zatwierdzeniu są automatycznie importowanego do głównego systemu kadrowego. Głównym elementem tego systemu jest Serwer GSM realizujący cały obieg SMSowych wniosków urlopowych.


Kontakt

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani tego typu systemem, to proszę o kontakt mailowy:

gemail@op.pl

Last modified: 2010-10-29, 07:04

Copyright © 2006 GeMail

powered by phpSQLiteCMS