systemy informatyczne GSM/SMS
systemy raportowania

Zlecenia z terenu


Ten system powstał dla firmy, która stwierdziła, że dotychczasowa metodologia zbierania z terenu informacji o poziomie realizacji zleceń przez jej przedstawicieli terenowych nie jest zadawalająca. Aby przyspieszyć obieg informacji, postanowiono wykorzystać SMSy. Osoba realizująca zlecenie, po jego wykonaniu wysyła informację SMSem na wskazany przez pracodawcę numer telefonu, wpisując w treści SMS numer zlecenia i stan realizacji. Dzięki temu centrala w stosunkowo krótkim czasie ma dostęp do pełnej informacji na temat poziomu realizacji zadań w terenie. Głównym elementem systemu jest Serwer GSM realizujący obieg SMSów.


Kontakt

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani tego typu systemem, to proszę o kontakt mailowy:

gemail@op.pl

Last modified: 2010-10-29, 07:05

Copyright © 2006 GeMail

powered by phpSQLiteCMS